Zpetne Odkazy Praha

Budování zpětných odkazů odkazů

Bezpečnost a rizika plastiky prsou. Co je u tohoto zákroku dobré vědět?

Plastická chirurgie prsou je populárním způsobem, jak dosáhnout požadovaného vzhledu prsou. Může to být zvětšení, zmenšení, zvednutí nebo dokonce rekonstrukce prsou po mastektomii. I když může plastika prsou přinést pozitivní změny v životě pacientů, je důležité být si vědom rizik a bezpečnostních aspektů spojených s plastickou chirurgií prsou.

Typy plastických operací prsou

Nejprve si pojďme stručně připomenout, že plastická chirurgie prsou zahrnuje několik různých typů operací.

 • Augmentace prsou zahrnuje zvětšení pomocí prsních implantátů nebo vlastního tělního tuku.
 • Redukce prsou má naopak za cíl zmenšení prsou u žen, které trpí bolestí zad nebo dalšími problémy způsobenými velkými prsy.
 • Zvedání prsou (mastopexie) se provádí ke zlepšení tvaru prsou a vzniklých deformací, například po těhotenství nebo stárnutí.
 • Masektomie může zachránit život, ženy ale většinou touží získat po ní krásu svého poprsí zpět. Rekonstrukce prsou po mastektomii je důležitou procedurou pro ženy, které bojovaly s rakovinou prsu.

Každý z těchto typů operací nese specifická rizika a komplikace, o kterých by měl pacient vědět.

Možná rizika a komplikace

Ačkoli plastická chirurgie prsou může mít pozitivní vliv na sebevědomí a život pacientů, mohou se také vyskytnout různá rizika a komplikace. Není ale důvod nechat se jimi odrazovat zbytečně, protože pokud je zákrok proveden zkušeným lékařem, pravděpodobně vám nebudou hrozit:

 • Infekce a záněty: Jedno z nejčastějších rizik po plastické chirurgii prsou jsou infekce. To může vyžadovat další léčbu antibiotiky nebo dokonce odstranění implantátu.
 • Hematomy a krvácení: Většina hematomů je neškodná a sama se vstřebá. Krvácení do rány po operaci ale může způsobit bolest, otok a další komplikace. V některých případech je nutná další chirurgická intervence.
 • Problematika spojená s implantáty: U pacientek, které si vyberou implantáty, může dojít k jejich ruptuře, deformitě nebo posunutí. To může vyžadovat další operaci.
 • Ztráta citlivosti: Některé ženy mohou po operaci zaznamenat dočasnou nebo trvalou ztrátu citlivosti prsou, což může ovlivnit sexuální prožitek.
 • Estetické nepříjemnosti: Mezi estetické komplikace patří asymetrie prsou nebo výrazné jizvy. Tyto problémy mohou způsobit nespokojenost s výsledkem operace.
Přečtěte si také  Kalkulačka Kalorií: jak efektivně spravovat vaši stravu

Bezpečnostní opatření pro pacienty

I přes tato rizika mohou pacienti podniknout několik kroků ke snížení rizik a zvýšení bezpečnosti během plastické chirurgie prsou:

 • Výběr kvalifikovaného plastického chirurga: Prvním krokem je najít zkušeného a certifikovaného plastického chirurga. Zajímejte se nejen o jeho vzdělání, ale i o provedené zákroky a zpětnou vazbu pacientů.
 • Konzultace a předběžná vyšetření: Před operací je důležité absolvovat důkladnou konzultaci s chirurgem, která zahrnuje fyzické a psychické hodnocení. To může pomoci určit, zda je pacient vhodným kandidátem pro plastickou chirurgii prsou.
 • Zdravotní příprava a životní styl před operací: Je důležité, aby pacienti byli ve zdravém stavu před operací. To zahrnuje zdravou stravu, dostatek spánku a vyhýbání se kouření a alkoholu.
 • Důkladná informovanost o rizicích a očekávání: Chirurg by měl pacienty důkladně informovat o rizicích spojených s operací a diskutovat s nimi o jejich očekávání ohledně výsledku. Realistická očekávání jsou klíčová pro spokojený výsledek a minimalizaci zklamání. Pacienti by měli mít možnost pokládat otázky a diskutovat s chirurgem o svých obavách.
 • Dodržování pokynů po operaci: Po plastické operaci prsou je klíčové striktně dodržovat pokyny a doporučení lékaře. To zahrnuje péči o rány, užívání předepsaných léků a omezení fyzické aktivity. Nedodržení těchto pokynů může zvýšit riziko komplikací.

Plastická chirurgie prsou může přinést významné změny v životě pacientů, ale nesmíme při ní opomíjet rizika a komplikace, které s sebou nese. Informovaní pacienti, kteří pečlivě vybírají svého chirurga a dodržují postoperativní pokyny, mají nejlepší šanci na úspěšný a bezpečný výsledek. Je důležité si uvědomit, že plastická chirurgie prsou není vhodná pro každého a měla by být zvažována s obezřetností.

Bezpečnost a rizika plastiky prsou. Co je u tohoto zákroku dobré vědět?
Přesunout se na začátek